7 top ethische code voor

succesvolle logistieke dienstverleners

Deze worden vaak verward met de gedragscode, maar zijn in feite twee afzonderlijke entiteiten die de basis vormen van de manier waarop een onderneming zichzelf en haar bedrijf gedraagt ten opzichte van al degenen met wie zij in wisselwerking staat.

Laat ik beginnen met het definiëren van het verschil tussen de Code of Ethics en de Code of Conduct. In grote lijnen is een Code of Ethics (kan ook een Value Statement zijn) een leidraad of mission statement van de te verwachten gedragsprincipes die rechtstreeks van invloed zijn op het besluitvormingsproces en de Code of Conduct of een Code of Practice, zoals deze ook kan worden genoemd, geeft hier nadere invulling aan en is in wezen een document waarin de verwachtingen ten aanzien van het gedrag dat van zowel de werkgever als de werknemers wordt verwacht, worden uiteengezet.

Logistiek is een complex bedrijfskader dat zich bezighoudt met het plannen, organiseren en leveren van een product van de oorsprong tot de eindbestemming op een manier die tijdsefficiënt en kosteneffectief is. Logistieke bedrijven zoals Nunner worden door klanten ingehuurd, waardoor ze in wezen de 'tussenpersonen' zijn waarop hun klanten vertrouwen om bij wijze van spreken 'de goederen te leveren'!
Dus het enige wat we bij Nunner hoeven te doen, is dat een klant naar ons toekomt, ons de specificatie van het te vervoeren product geeft en wij het naar de bestemming verzenden, toch? Fout.

Hoewel elk document/verklaring uniek is in wat het uitbeeldt, hebben zij alle als gemeenschappelijk doel de verwachtingen van de onderneming, haar werknemers en alle belanghebbenden met wie zij in wisselwerking staan, te schetsen wat hun gedrag en besluitvorming betreft, en vormen zij een leidraad voor de gemeenschappelijke basisbeginselen van de zakelijke etiquette.

Er zijn zoveel complexe processen mee gemoeid, vooral voor wereldwijde organisaties zoals wij - wij moeten ons bewust zijn van de wetten, met name de douanewetten van de landen die wij bestrijken om ervoor te zorgen dat wij ons werk volgens de hoogste normen uitvoeren. Om dit te kunnen doen, hebben wij een gedragscode opgesteld en onze Verklaring van Waarden dient als onze ethische verklaring bij de gedragscode.

In deze blog zet ik dit alles op een rijtje en zal ik kijken naar mijn top 7 Ethiek die geïntegreerd is in onze Gedragscode dus 'Nobody goes further' dan Nunner.

Ethisch Principe 1: Eerlijkheid
Logistiek is een wereldwijde business en taal. Eerlijkheid, vaak gekoppeld aan integriteit, kan echt worden besproken als een entiteit op zichzelf, aangezien het de basis vormt voor een aantal van de andere ethische principes, puur en alleen omdat je zonder eerlijkheid over waar je voor staat en hoe je je diensten en beloftes levert, geen positieve naam voor jezelf kunt vestigen binnen de wereldwijde gemeenschap.

Dus, wat mag je precies verwachten van een Logistiek dienstverlener in termen van 'eerlijkheid'?, wat betekent het in termen van onze slogan 'Nobody goes further'? - Ik ben van mening dat eerlijkheid deel uitmaakt van de puzzel van verschillende ethische normen die de reputatie van een bedrijf helpen ontwikkelen en bevorderen dat het zich zo transparant mogelijk ontwikkelt. Het doel van onze slogan is het volgende samen te vatten hoe willen wij onze diensten in een paar korte woorden aan de klanten aanbieden. Wij hebben hiervoor gekozen zodat de eerste 2 woorden die iemand van ons denkt te verwachten eerlijkheid en integriteit zijn. Bij eerlijkheid gaat het met name om de volgende kerncompetenties waarvan u minimaal mag verwachten dat een goede Logistieke Dienstverlener ze in acht neemt:

 • Informatie overbrengen en presenteren naar waarheid en zonder bedrog.
 • Volledige transparantie bieden in hun kennis van hun deskundigheid en van de wetgeving (met name de antitrustwetgeving) van de landen waarin zij actief zijn, aangezien de klant die een beroep doet op hun diensten, zal verwachten dat de dienstverlener zich houdt aan de wetgeving van elk land waarin hij actief is, met name de douanewetgeving.
 • Ervoor zorgen dat alle gegevens en informatie nauwkeurig en tijdig worden geregistreerd en dat de wetgeving inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid wordt nageleefd.

In een notendop, om een succesvol en toonaangevend logistiek bedrijf te zijn, moet je echt in staat zijn om snel te groeien op de wereldmarkt, want naarmate de technologie voortschrijdt, wordt de wereld steeds "kleiner" in termen van consumenten die in staat zijn om veroorloven hun materialen en diensten internationaal te betrekken en te leveren tegen concurrerende prijzen en met een goede kwaliteit van product en dienst, en je hebt eerlijkheid en vertrouwen nodig om doeltreffend te blijven. Elke ondermijning van eerlijkheid zal leiden tot een gebrek aan vertrouwen. Dit sluit naadloos aan bij mijn volgende ethische keuze: integriteit.

Ethisch Principe 2: Integriteit
Professionele ethische normen Integriteit heeft tot doel te bevorderen dat zaken worden gedaan met eerlijkheid en oprechtheid. Waar eerlijkheid eindigt in termen van wat we zeg zullen we doen, Integriteit neemt op en definieert hoe we houden eerlijkheid hoog door onze acties. De Het belangrijkste verschil tussen de twee is volgens mij dat eerlijkheid kan niet integriteit garanderen, integriteit kan echter garantie eerlijkheid. Integriteit zijn de grondregels om tonen wat in onze gedragscode is vastgelegd en de regels vormen voor onze besluitvorming die ervoor zorgen dat alle belanghebbenden verwacht een bepaalde norm

Enkele van de integriteitsprincipes die u van een logistiek dienstverlener mag verwachten zijn

 • Verantwoordelijk zijn: Te allen tijde eerlijk, integer en consequent handelen, ook als dat de winstmarges van het bedrijf niet ten goede zou komen.
 • Eerlijkheid: zorg ervoor dat u alle werknemers, klanten en belanghebbenden eerlijk en met respect behandelt. Dit is niet alleen een morele en ethische basisnorm die we allemaal verwachten van iedereen met wie we te maken hebben, maar vanuit een zakelijk perspectief zal het helpen sterke relaties op te bouwen die absoluut essentieel zijn voor het ontwikkelen van een reputatie binnen het vakgebied van logistieke dienstverleners.
 • Gedragscode op gezette tijden en voortdurend evalueren, bv. via opleidingsprogramma's, om ervoor te zorgen dat alle werknemers de in de gedragscode en de missieverklaring omschreven waarden voortdurend hoog houden.
 • Geef fouten toe! Het is allemaal goed en wel wanneer de zaken mooi verlopen, precies zoals gepland, maar wat gebeurt er wanneer er fouten worden gemaakt? Integriteit ligt in het toegeven waar een fout is gemaakt. Ironisch genoeg kunnen fouten de integriteit van een bedrijf vergroten door te laten zien dat je niet bang bent om in de echte wereld te werken, waar altijd het risico bestaat dat er iets gebeurt. Het biedt ook een kans om uw product / processen te verbeteren.

Bij Nunner zijn dit onze leidende principes, die in detail worden besproken in onze gedragscode en die volgens mij de minimale integriteitsprincipes moeten zijn om zaken te kunnen doen. Eerlijkheid en integriteit zijn de fundamentele en belangrijkste kwaliteiten van groot leiderschap....

Ethisch Principe 3: Leiderschap & Respect voor anderen
Zoals gezegd, vormen eerlijkheid en integriteit de basis van succesvol leiderschap. Maar een sterke leider heeft nog veel meer eigenschappen. Terugkomend op onze slogan, 'Nobody goes further', hebben we deze verder uitgebreid tot 'Nobody goes further geografisch, leverancier van oplossingen en diensten'. Het vertrouwen dat ik in deze gedurfde uitspraak heb, komt voort uit een lange lijn van sterk leiderschap die Nunner in staat heeft gesteld een logistiek marktleidend bedrijf te zijn in de mate dat we onze slogan zo gedetailleerd kunnen maken dat hij specifieke diensten en kenmerken van het bedrijf belichaamt, omdat we weten dat we kunnen staan voor de levering ervan. Laten we met deze illustratie van sterk, zelfverzekerd leiderschap eens kijken naar enkele andere kwaliteiten en kenmerken die nodig zijn om een succesvol leider in de logistiek te worden

 • Respect voor anderen door het goede voorbeeld te geven - Een leider kan bovenaan de bedrijfsladder staan en daarom zal de manier waarop hij zijn werknemers en belanghebbenden behandelt, het respect bepalen dat hij zal krijgen en hoe de mensen die voor hem werken het bedrijf zullen zien. Hun inzet en integriteit kunnen ervan afhangen, dus het is noodzakelijk dat leiders / managers zich ervan bewust zijn dat hun reactie en houding een weerspiegeling is en de norm bepaalt door het goede voorbeeld te geven.
 • Effectieve communicatie - u kunt een groot leider zijn met het uiten van en indruk maken op anderen van uw mening, maar een echt groot leider zal tolerant zijn en openstaan voor het aanvaarden van en luisteren naar opbouwende kritiek, ongeacht de rang van de persoon. Het verschil tussen een leider en een groot leider is dat een groot leider het zal zien als een manier om te kijken naar het verbeteren van het bedrijf en zo het grotere goed te zien en het verwelkomen van passende uitdaging in plaats van het te verafschuwen en het gevoel dat ze nodig hebben om hun standpunt duidelijk te maken.
 • Teambuilding - een goede leider zal benadrukken en ervoor zorgen dat het team buiten hun werkomgeving samenkomt voor teambuildingsoefeningen. Het is de ideale manier om uw werknemers te leren kennen en hen u op een informelere manier en zonder het etiket 'baas' te leren kennen - er zijn studies en meningen die aantonen hoe dit leidt tot een betere productie en betrokkenheid met een lager personeelsverloop over een langere periode. Een goede leider erkent de voordelen op lange termijn van deze kortetermijninvestering.

Dit is zeker geen uitputtende lijst, maar het geeft wel aan wat van een bedrijfsleider kan en mag worden verwacht.

Ethisch Principe 4: Verantwoording
Verantwoordingsplicht is een andere kernethiek / gedragscode die een succesvol logistiek bedrijf (de organisatie, haar werknemers en alle belanghebbenden) moet naleven - zonder een nauwkeurige boekhouding en zonder dat elke belanghebbende zijn eigen hoge ethische normen hanteert om te allen tijde verantwoording te kunnen afleggen, zou een bedrijf gewoon niet het vertrouwen of de integriteit genieten die nodig zijn om te kunnen functioneren en groeien in een zeer concurrerende omgeving.

Om een marktleider te zijn, geloof ik dat het volgende essentieel is:

 • Doorzichtigheid - met het bijhouden van gegevens en communicatie. Dit moet niet alleen in overeenstemming zijn met de gedragscode van het bedrijf, maar ook met alle wetten waarin u zaken doet.
 • Nauwkeurigheid en tijdigheid - dit is essentieel aangezien een snel bewegend en groeiend bedrijf zal betekenen dat records moet goed worden bewaard, maar ook zo snel mogelijk worden gemaakt, zodat er minder risico is dat een dossier wordt vergeten of dat de informatie onjuist is.
 • Financiën - Natuurlijk vinden er vele transacties plaats, vele malen per uur laat staan per dag, en er moeten duidelijke controletrajecten zijn van alle transacties en geldwisselingen die plaatsvinden.

Elke discrepantie in de verantwoordingsplicht brengt de integriteit van een onderneming in gevaar, evenals haar aanzien en reputatie bij haar stakeholders en andere logistieke dienstverleners.

Ethisch Principe 5: Openheid
Nogmaals, dit is zeer zeker een ethiek die overlapt met verantwoording, maar het verschil hier is ervoor te zorgen dat informatie open en duidelijk wordt verteld wanneer het ertoe doet. Het kan zijn dat u een zeer degelijke en precieze Algemene Voorwaarden, Ethische Code / Gedragscode enz. hebt waarin u precies hebt aangegeven wat uw bedrijf aanbiedtmaar als je specifieke zaken bespreekt met een klant is het absoluut noodzakelijk dat u ervoor zorgt dat de klant op de hoogte is van de relevante voorwaarden enz. voor zijn behoeften van de dienst die hij van u verlangt. ACA-demic: Erectiele disfunctie, ED medicatie en goedkope Cialis - https://aca-demic.com. Indien de openheid en transparantie ontbreken en een vraag binnenkomt nadat de contracten zijn ondertekend, kunt u misschien beweren dat alle vereiste informatie in de kleine lettertjes staat, en u zult gelijk hebben, maar vanuit het oogpunt van integriteit en vertrouwen in het bijzonder, zal het niet in uw voordeel werken bij het opbouwen van uw geloofwaardigheid, niet alleen bij uw klant en daardoor het risico lopen in de toekomst zaken met hen te doen, maar ook binnen de andere bedrijven wanneer zij naar andere aanbieders overstappen.

Ethisch Principe 6: Eerlijkheid
In het verlengde van de identificatie van eerlijkheid als onderdeel van integriteit, is eerlijkheid fundamenteel een moreel ethisch Wij hebben de plicht om eerlijk te zijn bij het zakendoen en wij moeten eerlijk zijn, ook al zal dit beperkingen en restricties opleggen aan ons oordeel en ons handelen.

In de logistiek werken wij samen met vele internationale en nationale leveranciers tin de verplaatsing van producten voor rekening van klanten. Om ervoor te zorgen dat onze morele code boven alle verdenking staat in termen van concurrentie en ervoor te zorgen dat we binnen de antitrustwetten blijven, zodat we geen oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van onze concurrent.

Door antitrust-, anti-corruptie- en omkopingswetten te erkennen en op te nemen in onze gedragscode, zal elke werknemer, klant of stakeholder zich gerustgesteld kunnen voelen dat eerlijkheid centraal staat in ons bedrijf.

Ethisch Principe 7: Onbaatzuchtigheid & Niet-oordelen
De Professionele Ethische Normen die we hier moeten promoten zijn onze gedrag hoe ongeoorloofd gedrag kan worden aangevochten en vertrouwelijk kan worden gemeld, zonder vooringenomenheid of ongepaste gevolgen.

Het is absoluut essentieel om onze medewerkers, vooral nieuwe medewerkers, aan te moedigen om zich als onderdeel van hun introductie vertrouwd te maken met onze Gedragscode. De reden hiervoor is niet alleen om ervoor te zorgen dat zij begrijpen hoe het bedrijf werkt, maar ook om hen, hun behoeften, hun evenwicht tussen werk en privéleven en hun houding te beschermen als zij ooit in een compromitterende situatie terechtkomen, zoals wanneer zij te maken krijgen met omkoping of antitrust, op een niet-oordelende, niet-intimiderende en aanmoedigende manier. Dit kan in het begin misschien niet goed vallen als het erop lijkt dat reageren hierop de bedrijfsnaam kan schaden, maar als we vasthouden aan onze principes van integriteit en eerlijkheid, zullen we er uiteindelijk sterker uit komen, omdat het onze standvastigheid zal tonen in het waarheidsgetrouw zijn, zelfs in het aangezicht van tegenspoed.

Maar onbaatzuchtigheid gaat niet alleen daarover. Het gaat om het creëren van een koesterende omgeving, waar werknemers van alle rangen op de eerste plaats komen - er zijn open en eerlijke mogelijkheden voor zelfontplooiing en promotiekansen. Niet de CEO's staan in het middelpunt van de belangstelling, maar alle anderen!

Conclusie : Stellingen zijn gewoon een paar  van de belangrijke ethische waarden van Nunner, waarvan wij geloven dat ze ons helpen een marktleider van logistieke dienstverleners te worden. Ik denk dat u nu zult zien dat onze slogan, 'Nobody goes further geografisch, in dienstverlening en zorg voor alle stakeholders' niet een slogan is die we kozen omdat we hem mooi vinden klinken, maar omdat we geloof en werken hard om de ethische waarde en integriteit te behouden.

Ongeacht voor wie je werkt, hoewel het hele punt van een gedragscode en/of ethische code is om alle aspecten van goede ethische praktijken binnen een bedrijf door elke werknemer, klanten en belanghebbenden te dekken, moet je in geval van twijfel altijd eerst vragen stellen voordat je handelt!

Erwin Cootjans, CEO

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.