Ons QHSE-beleid

Nunner is van mening dat het een morele verplichting heeft om alles te doen wat in haar vermogen ligt om veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden voor haar werknemers, klanten en leveranciers en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze activiteiten veilig en beveiligd zijn.

Nunner Logistics streeft ernaar te werken op een manier die

  • Beschermt onze werknemers en het milieu
  • Onze klanten goede en verantwoorde diensten verlenen, zodat zij hun werknemers, hun eigendom en het milieu verder kunnen beschermen
  • Houdt zich aan de veiligheids-, milieu- en gezondheidsvoorschriften van de overheid


Beginselen

Door de onderstaande beginselen na te leven, zullen wij onze verbintenis tot voortdurende verbetering van de kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieunormen nakomen.

Inzet voor onze medewerkers en onze leveranciers

  • Wij zullen zorgen voor de nodige middelen en opleiding om onze activiteiten uit te voeren volgens hoge kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.
  • Wij zullen de gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's evalueren en passende maatregelen nemen als onderdeel van onze normale activiteiten om milieueffecten, letsel of slechte gezondheid te voorkomen.
  • Wij zorgen voor een cultuur van open overleg en communicatie tussen alle personeelsleden, contractanten en belanghebbenden op alle niveaus over aangelegenheden in verband met veiligheid, gezondheid, milieu en bedrijfskwaliteit


Toewijding aan onze klanten

Wij zullen op agressieve wijze oplossingen bieden voor de eisen en problemen van onze klanten door middel van innovatieve diensten en deskundigheid op het gebied van toepassingen. Door de nadruk te blijven leggen op het voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten, is het onze bedoeling een duurzame zakenrelatie op te bouwen met tevreden klanten.

Betrokkenheid bij de overheid
Wij zullen voortdurend veiligheids-, gezondheids- en milieu-audits ondergaan om te meten of wij blijven voldoen aan de onderschreven overheidsvoorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu en aan andere toepasselijke wetgeving.

  • Wij zullen zorgen voor de nodige middelen en opleiding om onze activiteiten uit te voeren volgens hoge kwaliteits-, gezondheids-, veiligheids- en milieunormen.
  • Wij zullen de gezondheids-, veiligheids- en milieurisico's evalueren en passende maatregelen nemen als onderdeel van onze normale activiteiten om milieueffecten, letsel of slechte gezondheid te voorkomen.
  • Wij zorgen voor een cultuur van open overleg en communicatie tussen alle personeelsleden, aannemers en belanghebbenden op alle niveaus over aangelegenheden in verband met veiligheid, gezondheid, milieu en bedrijfskwaliteit.


Betrokkenheid bij onze klanten

Wij zullen op agressieve wijze oplossingen bieden voor de eisen en problemen van onze klanten door middel van innovatieve diensten en deskundigheid op het gebied van toepassingen. Door de nadruk te blijven leggen op het voldoen aan de hoge verwachtingen van onze klanten, is het onze bedoeling een duurzame zakenrelatie op te bouwen met tevreden klanten.

Betrokkenheid bij de overheid
Wij zullen voortdurend veiligheids-, gezondheids- en milieu-audits ondergaan om te meten of wij blijven voldoen aan de onderschreven overheidsvoorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu en aan andere toepasselijke wetgeving.

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.