Gevaarlijke lading

De term gevaarlijk materiaal wordt toegepast op alle stoffen en voorwerpen waarvan het vervoer een potentiële bedreiging kan vormen voor het milieu, mensen, dieren en de openbare veiligheid en orde. Het vervoer van gevaarlijke stoffen is daarom onderworpen aan verschillende wettelijke voorschriften, afhankelijk van de wijze van vervoer. De voorschriften betreffende de indeling voor de desbetreffende vervoerswijze bepalen of een stof of voorwerp een gevaarlijke stof is. Voor wegvervoer is de ADR-regelgeving van toepassing. Nunner vervoert gevaarlijke lading via zowel LTL als FTL Nunner beschikt over eigen Dangerous Goods Safety Advisors (DGSA) en ADR-specialisten. Zij bieden verladers al het advies dat nodig is. De gevaarlijke goederen van een verzender of klant worden snel en nauwkeurig gecontroleerd. Er wordt rekening gehouden met de wettelijke vereisten betreffende alle landen en havens die verband houden met het vervoer.

Bovendien zorgt Nunner voor een veilig transport door de relevante stuwage- en scheidingseisen voor gevaarlijke goederen in acht te nemen. Dit biedt extra veiligheid voor de lading, ons magazijnpersoneel, onze chauffeurs en het milieu in het algemeen. De DGSA's van Nunner zijn ook beschikbaar om alle problemen met betrekking tot de verschillende internationale en nationale voorschriften te bespreken en klanten te helpen oplossingen te vinden voor speciale regelingen en vrijstellingen via onze relaties met de autoriteiten in landen over de hele wereld.

Al onze hardware en personeel (X-docks, X-dock personeel, vrachtwagens en vrachtwagenchauffeurs) zijn volledig in overeenstemming met de internationale regelgeving. Elke chauffeur heeft zijn ADR-licentie en weet hoe hij met gevaarlijke goederen moet omgaan en wat hij moet doen in geval van nood. Alle vrachtwagens en vervoerders worden twee keer per jaar gecontroleerd om na te gaan of zij nog steeds aan de internationale voorschriften en de nog strengere Nunner-voorschriften voldoen. Nunner heeft verschillende DGSA-officieren en een "Dangerous Goods Specialist" (hoogste graad) in het bedrijf.

Nunner heeft een SQAS-beoordeling uitgevoerd en voldoet aan alle eisen daarvan. SQAS is een beoordelingssysteem dat door de chemische industrie zelf (CEFIC) is ontwikkeld om te controleren of dienstverleners voldoen aan alle eisen met betrekking tot veiligheid, controle, organisatie, kwaliteit en milieu.

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.