Onze omgeving

Nunner vindt dat het een morele verplichting heeft om alles in het werk te stellen om toonaangevende logistieke oplossingen te leveren en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. Dit betekent dat we ervoor moeten zorgen dat onze activiteiten veilig en beveiligd zijn.

Nunner biedt logistieke diensten aan, waaronder opslag en vervoer van ongevaarlijke en gevaarlijke stoffen. Onze medewerkers en leveranciers moeten op de hoogte zijn van de kenmerken van deze stoffen en strenge voorzorgsmaatregelen nemen, niet alleen om zichzelf te beschermen, maar ook om te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen. Talrijke werknemers hebben een specifieke opleiding gekregen inzake eerste hulp, evacuatie, behandeling van gemorste chemicaliën, bestrijding van procesgaslekken en brandbestrijding. Wij houden regelmatig noodoefeningen. Bovendien,

In het kader van ons engagement om ons verantwoordelijk te gedragen, investeren wij tijd en middelen om ervoor te zorgen dat onze activiteiten aan strenge milieunormen voldoen en dat wij milieuhulpbronnen op de meest efficiënte manier gebruiken. Er worden stappen ondernomen om:

  • Investeringen in de hoogste EURO-motoren aanwenden en ondersteunen om onze koolstofvoetafdruk en die van onze klanten te verkleinen
  • Onze kustvaartmaatschappijen aanmoedigen om te investeren in schepen die op vloeibaar aardgas (LNG) varen, om onze koolstofvoetafdruk en die van onze klanten te verkleinen
  • Milieuvriendelijke oplossingen ontwikkelen om de koolstofvoetafdruk van onze klanten te verkleinen
  • Energie in onze gebouwen efficiënt gebruiken en onze koolstofvoetafdruk verkleinen.
  • Verminder, recupereer en recycleer bedrijfsafval.
  • Gebruik water efficiënt.
  • Verantwoord omgaan met andere milieukwesties.


Nunner is ISO 14001 gecertificeerd en lid van Green freight Europe, waar we actief bijdragen aan het standaardiseren van meetnormen voor de CO2-voetafdruk. Nunner heeft de CO2-voetafdruk voor haar klanten de afgelopen jaren aanzienlijk verlaagd.

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.