Nasi klienci

Priorytetem firmy Nunners jest zapewnienie naszym klientom najlepszych możliwych usług logistycznych. Naszym klientom oferujemy szeroki zakres usług, które są wspierane przez zaawansowane rozwiązania informatyczne. Naszymi klientami są liczne firmy z listy Fortune 500, ale także wiele mniejszych przedsiębiorstw. Czujemy się odpowiedzialni nie tylko za naszych klientów, ale również za klientów naszych klientów, co traktujemy bardzo poważnie.

Dążymy do zwiększenia satysfakcji klienta poprzez silne relacje. Ważną częścią tego procesu jest budowanie relacji opartych na zaufaniu. Dążymy do zaspokojenia potrzeb naszych klientów poprzez regularne przeglądy i uzgadnianie na wszystkich poziomach rozwoju rynku, planów łańcucha dostaw, wymagań dotyczących wsparcia i warunków biznesowych. Podczas uzgadniania naszych planów i map drogowych z naszymi klientami zwracamy uwagę na koszty i złożoność rozwiązań, które im oferujemy. Nasze długofalowe relacje z klientami rozwijamy w ramach programów produktywności dla klientów, w ramach których opracowujemy inteligentne rozwiązania logistyczne w celu corocznej redukcji kosztów logistycznych dla naszych klientów.

Mamy kilka sposobów na wzmocnienie naszych relacji z klientami:

  • Okresowe osobiste spotkania przeglądowe na poziomie operacyjnym i wykonawczym
  • Integracja elektroniczna poprzez dwukierunkowe połączenia EDI dająca pełną przejrzystość wszystkich wykonywanych czynności.


Spełnianie i przekraczanie oczekiwań klientów w zakresie:

  • Szybkość dostawy
  • Koszty logistyki
  • Dostawa na czas (w przedziałach czasowych)
  • Proaktywne raportowanie
  • Produktywność (oszczędność kosztów)
  • Czas reakcji na każde żądanie klienta


Nasze zintegrowane relacje z dostawcami pozwalają na całkowitą wirtualną integrację z klientem.

Firma Nunner chce być zaufanym partnerem numer jeden dla swoich klientów. To doprowadziło nas do stworzenia dedykowanych zespołów ds. obsługi klienta, których zadaniem jest nawiązywanie silnych, osobistych relacji z naszymi klientami oraz szczegółowe zrozumienie ich potrzeb i wymagań. Regularnie organizujemy spotkania biznesowe ze wszystkimi głównymi klientami w celu omówienia wszystkich istotnych kwestii związanych z naszą działalnością i relacjami z nimi. Poza spotkaniami biznesowymi, przynajmniej raz w roku organizujemy również spotkania przeglądowe QHSE &IT z udziałem głównych klientów i naszych kierowników QHSE i IT w celu określenia oczekiwań klientów oraz przedstawienia możliwości i inicjatyw firmy Nunners w zakresie spełniania przyszłych potrzeb klientów.

Dedykowane zespoły ds. obsługi klienta szybko reagują w przypadku reklamacji. Raportujemy do klientów w sposób przejrzysty poprzez nasz dziennik problemów, w tym analizy przyczyn źródłowych i programy ciągłego doskonalenia (m.in. cykl PDCA).

Zgłoś się do pracy w Nunner

Zapytanie ofertowe

W firmie Nunner Logistics chcemy zapewnić Ci doświadczenie o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Proszę wypełnić ten formularz, aby rozpocząć proces.