Wspólny magazyn

Firma Nunner oferuje najnowsze technologie i najlepsze praktyki w celu optymalizacji systemu magazynowania i dystrybucji, zapewniając niezrównaną elastyczność operacyjną i lepszą kontrolę dystrybucji, dzięki czemu można lepiej obsługiwać klientów. Jeśli Twoje ilości są ograniczone, możesz skorzystać z tego rozwiązania. Oferuje ono elastyczność i korzyści kosztowe wynikające ze współdzielenia przestrzeni, siły roboczej, sprzętu i transportu oraz konsekwentnie doskonałe działanie. Rozwiązania firmy Nunners w zakresie wspólnego magazynowania i dystrybucji spełnią Państwa wymagania.

Firma Nunner koncentruje się na klientach z tej samej branży, którzy bardzo często mają podobny lub taki sam portfel klientów, aby zaoferować im korzyści związane ze skalą, kosztami i elastycznością. Staramy się również łączyć klientów o komplementarnych profilach zapotrzebowania sezonowego. Ale żeby było jasne: wszyscy potencjalni klienci są zaproszeni do korzystania z naszych wspólnych obiektów. Oferujemy kompleksowe usługi logistyczne na elastycznych zasadach w wielu branżach i w całej Europie.

Zgłoś się do pracy w Nunner

Zapytanie ofertowe

W firmie Nunner Logistics chcemy zapewnić Ci doświadczenie o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Proszę wypełnić ten formularz, aby rozpocząć proces.