Opieka zdrowotna i farmaceutyki

Firma Nunner wie, jak ważna jest jakość produktów i łańcuch ich przechowywania w branży opieki zdrowotnej i farmaceutycznej. Zapewniamy procesy logistyczne i technologię, które są niezbędne do ich zapewnienia. Uszkodzone opakowania lub leki, które nie są utrzymywane w wymaganych zakresach temperatur, mogą nie tylko zostać odrzucone przez odbiorców, ale także spowodować sytuacje zagrażające życiu. Firma Nunner stosuje rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, które zapewniają, że produkty wrażliwe na czas i temperaturę bezpiecznie docierają do miejsca przeznaczenia. Monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym, plomby, blokady typu bulldoglock, kontrola kierowców oraz rozwiązania w zakresie zamkniętego łańcucha chłodniczego zapewniają integralność produktów w momencie ich dotarcia na miejsce.