Ładunek niebezpieczny

Termin materiały niebezpieczne odnosi się do wszystkich substancji i przedmiotów, których transport może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska, ludzi, zwierząt oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Transport materiałów niebezpiecznych podlega zatem różnym regulacjom prawnym w zależności od rodzaju transportu. O tym, czy dana substancja lub przedmiot jest materiałem niebezpiecznym, decydują przepisy dotyczące klasyfikacji dla danego rodzaju transportu. W przypadku transportu drogowego obowiązują przepisy ADR. Firma Nunner przewozi ładunki niebezpieczne zarówno w transporcie LTL, jak i FTL. Firma Nunner posiada własnego doradcę ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych (DGSA) i specjalistę ds. ADR. Oferują oni nadawcom wszelkie wymagane porady. Ładunek towarów niebezpiecznych nadawcy lub klienta jest sprawdzany szybko i dokładnie. Uwzględniane są wymagania prawne dotyczące wszystkich krajów i portów związanych z transportem.

Ponadto firma Nunner zapewnia bezpieczny transport, przestrzegając odpowiednich wymogów w zakresie sztauowania i segregacji towarów niebezpiecznych. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo ładunkowi, pracownikom magazynu, kierowcom i całemu środowisku. Pracownicy DGSA firmy Nunner są również dostępni w celu omówienia wszystkich kwestii związanych z różnymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz pomagają klientom znaleźć rozwiązania dotyczące specjalnych ustaleń i zwolnień dzięki naszym kontaktom z władzami w krajach na całym świecie.

Cały nasz sprzęt i personel (X-docki, personel X-docków, ciężarówki i kierowcy ciężarówek) są w pełni zgodne z międzynarodowymi przepisami. Każdy kierowca posiada licencję ADR i wie, jak obchodzić się z towarami niebezpiecznymi oraz jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Wszystkie ciężarówki i przewoźnicy są kontrolowani dwa razy w roku w celu sprawdzenia, czy nadal przestrzegają przepisów międzynarodowych i jeszcze bardziej rygorystycznych przepisów obowiązujących w firmie Nunner. W firmie Nunner pracuje kilku oficerów DGSA oraz "Specjalista ds. towarów niebezpiecznych" (najwyższy stopień).

Firma Nunner przeprowadziła ocenę SQAS i spełnia wszystkie jej wymagania. SQAS to system oceny opracowany przez sam przemysł chemiczny (CEFIC) w celu sprawdzenia, czy usługodawcy spełniają wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, kontroli, organizacji, jakości i środowiska.

Zgłoś się do pracy w Nunner

Zapytanie ofertowe

W firmie Nunner Logistics chcemy zapewnić Ci doświadczenie o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Proszę wypełnić ten formularz, aby rozpocząć proces.