Polityka prywatności

Nunner logistics is the party responsible for collecting and processing your data. The appointed data protection officer is Maarten Mennen. If you have any questions, suggestions and/or criticism in relation to data protection, please contact:

Maarten Mennen
Gerstdijk 24
5704 RG Helmond
Holandia
T +31 (0)40 20 45 550
Dataprotection@nunner.com

Wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się w określonych celach. Mogą one wynikać z konieczności technicznych, wymogów umownych lub wyraźnych żądań klienta. Ze względów technicznych podczas wizyty na stronie nunner-logistics.com mogą być gromadzone i przechowywane pewne dane. Są to na przykład data i czas trwania wizyty, używane strony internetowe, dane identyfikacyjne typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz strona internetowa, z której nas Państwo odwiedzają.

Jeśli zarejestrują się Państwo do jednego z naszych newsletterów, zbierane są następujące wymagane informacje: Salutacja, Imię, Nazwisko, Adres E-Mail, Branża, w której pracujesz.
W takim przypadku możemy wykorzystać Twój adres e-mail do celów promocyjnych.

Jeśli zapiszesz się na nasze "News Flash", zapisujemy adres IP systemu komputerowego przypisany Ci przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz datę i godzinę rejestracji. Zapisujemy te dane, aby śledzić (potencjalne) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, dla naszej własnej ochrony prawnej. W każdej chwili możesz wyrejestrować się z News Flash.
Jeżeli sprzeciwią się Państwo wykorzystaniu Państwa danych do celów promocyjnych, będą one wykorzystywane wyłącznie w formie anonimowej, do celów analizy statystycznej.

Aby stale ulepszać naszą ofertę, firma Nunner zapisuje i analizuje wykorzystanie danych z obszaru online na zasadzie pseudonimizacji. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

W zakresie, w jakim prosimy o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, służy ona jako podstawa prawna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR.

W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy z Państwem, umowa jest podstawą prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. Artykuł 6 ust. 1 lit. b) GDPR ma również zastosowanie do operacji przetwarzania, które są wymagane do wykonania środków wstępnych, na przykład, jeśli użytkownik zapyta o nasze produkty lub usługi.

Jeśli nasza firma podlega wymogom prawnym, które wymagają od nas przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR.

Jeśli klikniesz na link do strony zewnętrznej, przeniesiesz się poza strony nunner-logistics.com. Firma Nunner logistics nie ponosi zatem odpowiedzialności za treści, usługi lub produkty oferowane na stronie, do której prowadzi link, a także za prywatność i bezpieczeństwo techniczne na stronie, do której prowadzi link.

Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celu, w którym zostały zebrane (np. w ramach stosunku umownego). Państwa dane muszą zostać usunięte również wtedy, gdy ich przechowywanie nie jest dopuszczalne (w szczególności, gdy dane są niedokładne i nie jest możliwa ich korekta). Jeżeli przeszkody prawne lub praktyczne uniemożliwiają usunięcie danych, są one blokowane (np. szczególne zobowiązania archiwizacyjne).

Przesyłanie danych i wiadomości e-mail przez Internet jest z reguły nieszyfrowane, a zatem nie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej nie można zagwarantować poufności przekazywanych informacji podczas transmisji; dlatego zalecamy, aby poufne informacje były przesyłane wyłącznie drogą listową.

 • Mogą Państwo zażądać informacji o tym, jakie dane są przechowywane na Państwa temat.
 • Mogą Państwo zażądać sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (zablokowania) Państwa danych osobowych, o ile jest to prawnie dopuszczalne i możliwe w ramach istniejącego stosunku umownego.
 • Mają Państwo prawo do odwołania się do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla Nunner logistics jest:
  Toine Kuijs
  Dataprotection@www.nunner.com


Mają Państwo prawo do przenoszenia danych, które nam Państwo udostępnili na podstawie zgody lub umowy (przenoszenie danych).

 • Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać w taki sam sposób, w jaki jej udzieliliście. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej odwołania.
 • Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij wiadomość e-mail do: Toine Kuijs

W celu realizacji umowy zazwyczaj konieczne jest uruchomienie procesorów zależnych od instrukcji, takich jak operatorzy centrów danych, dostawcy usług drukarskich lub spedycyjnych lub inne strony zaangażowane w realizację umowy.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy przetwarzają dla nas dane, zostali przez nas starannie wybrani i są ściśle zobowiązani umową. Usługodawcy pracują zgodnie z naszymi instrukcjami, co jest zapewnione przez ścisłe regulacje umowne, środki techniczne i organizacyjne oraz dodatkowe kontrole.

Ponadto, Państwa dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy udzielą nam Państwo na to wyraźnej zgody lub z powodu przepisów prawnych.

Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE/EOG lub do organizacji międzynarodowej nie może mieć miejsca, jeżeli nie istnieją odpowiednie gwarancje. Obejmują one standardowe klauzule umowne UE oraz decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

Chcemy dać Państwu możliwość podjęcia świadomej decyzji za lub przeciw stosowaniu plików cookies, chyba że nie są one absolutnie niezbędne do technicznego funkcjonowania strony.

Cookies to małe pliki tekstowe, w których mogą być zapisywane dane osobowe. Nasza informacja o ochronie danych ma na celu zapewnienie, że są Państwo w pełni świadomi gromadzenia i przetwarzania danych, również w przypadku, gdy nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, oraz że mogą Państwo podjąć odpowiednio świadomą decyzję.

Dlatego informujemy tutaj o rodzaju i zakresie zamierzonego stosowania plików cookie na naszych stronach internetowych. Korzystanie z witryny nunner-logistics.com jest zasadniczo możliwe bez plików cookie, chyba że nie służą one do celów technicznych.

Możesz zapobiec śledzeniu przez pliki cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub uniemożliwić zapisywanie plików cookie stron trzecich. Ustawienia przeglądarki można zmienić w następujący sposób:

 

Zalecamy również regularne sprawdzanie i usuwanie zapisanych plików cookie, jeśli nie są one wyraźnie pożądane.Używamy plików cookie, które są aktywne od początku Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do końca danej sesji przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie unieważniane i usuwane, gdy tylko zamkną Państwo swoją przeglądarkę internetową. Te pliki cookie są również znane jako "pliki cookie sesji". Pliki cookie sesji są używane w następujących obszarach:

 • Plik cookie identyfikuje użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej na czas trwania aktywnej sesji.
 • Plik cookie zapewnia, że po wybraniu języka, jest on zachowywany i stosowany przez czas trwania aktywnej sesji i jest nadal dostarczany użytkownikowi przy zmianie stron.
 • Plik cookie służy do zabezpieczenia danych i zapobiega manipulowaniu danymi i treściami, dostępowi do nich i przekazywaniu ich do innych systemów przez osoby trzecie.

 

NazwaFunkcjaCzas przechowywania
_pk_ses.15.dd94Zapisuje informacje o sesji użytkownikatak długo jak sesja jest aktywna, maksymalnie 10 godzin
_pk_id.15.dd94Identyfikuje użytkownika i śledzi dane analityczne (zanonimizowane)13 miesięcy

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analitycznej Walnut Marketing. Małe pliki tekstowe (cookies) przechowują dane o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, w tym adres IP. Dane te są anonimizowane i przechowywane przez nas. Jeżeli nie chcą Państwo wyrazić zgody na analizę Państwa korzystania z naszej strony internetowej, mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby uniemożliwić stosowanie plików cookie. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie wszystkie funkcje będą mogły być wykorzystane.

Na stronie nunner-logistics.com osadzone są Mapy Google. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, oprócz danych dziennika, jego adres IP jest przekazywany do Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Odpowiednią politykę prywatności można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Na miejscu https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en możesz wprowadzić ustawienia dotyczące swojej prywatności.

Dostosowujemy politykę prywatności do zmienionych funkcjonalności. Dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności po wejściu na nową wersję strony nunner-logistics.com

Zaktualizowano: 24 maja 2018 r.

Zgłoś się do pracy w Nunner

Zapytanie ofertowe

W firmie Nunner Logistics chcemy zapewnić Ci doświadczenie o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Proszę wypełnić ten formularz, aby rozpocząć proces.