Privacybeleid

Nunner logistics is de partij die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming is Toine Kuijs. Indien u vragen, suggesties en/of kritiek heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met

Toine Kuijs
Gerstdijk 24
5704 RG Helmond
Nederland
T +31 (0)40 20 45 550
Dataprotection@www.nunner.com

Alle gegevens worden verzameld en verwerkt voor specifieke doeleinden. Deze kunnen voortvloeien uit technische noodzakelijkheden, contractuele vereisten of expliciete verzoeken van klanten. Om technische redenen kunnen tijdens een bezoek aan nunner-logistics.com bepaalde gegevens verzameld en opgeslagen worden. Zoals bijvoorbeeld de datum en duur van het bezoek, de gebruikte webpagina's, de identificatiegegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem, en de website van waaruit u ons bezoekt.

Als u zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven, worden de volgende verplichte gegevens verzameld: Aanhef, voornaam, achternaam, E-Mail adres, branche waarin u werkzaam bent.
In dat geval kunnen wij uw e-mailadres gebruiken voor promotionele doeleinden.

Als u zich aanmeldt voor onze "Nieuwsflits", slaan wij het IP-adres op van het computersysteem dat aan u is toegewezen door uw Internet Service Provider (ISP), alsmede de datum en het tijdstip van registratie. Wij slaan deze gegevens op om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op te sporen, voor onze eigen rechtsbescherming. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsflits.
Indien u bezwaar maakt tegen het promotionele gebruik van uw gegevens, zullen uw gegevens alleen geanonimiseerd worden gebruikt, voor statistische analysedoeleinden.

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren, bewaart en analyseert Nunner het gebruik van gegevens van het online gedeelte op een gepseudonimiseerde basis. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.

Voor zover wij toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken, dient dit als rechtsgrondslag overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), GDPR.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om een contract met u uit te voeren, is het contract de rechtsgrondslag volgens artikel 6, lid 1, onder b), GDPR. Artikel 6, lid 1, onder b), GDPR is ook van toepassing op verwerkingen die nodig zijn om voorbereidende maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld als u naar onze producten of diensten vraagt.

Indien ons bedrijf onderworpen is aan wettelijke eisen die ons verplichten persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder c), GDPR.

Als u op een link naar een externe pagina klikt, begeeft u zich buiten de pagina's van nunner-logistics.com. Nunner logistics is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud, diensten of producten die op de gelinkte website worden aangeboden en ook niet voor de privacy en technische veiligheid op de gelinkte website.

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (bijv. in het kader van een contractuele relatie). Uw gegevens moeten ook worden gewist als het niet is toegestaan ze te bewaren (met name als de gegevens onjuist zijn en correctie niet mogelijk is). Indien wettelijke of praktische belemmeringen het wissen verhinderen, worden de gegevens afgeschermd (bijv. bijzondere archiveringsverplichtingen).

De overdracht van gegevens en e-mails via het internet is over het algemeen niet gecodeerd, en is derhalve niet beschermd tegen toegang door derden. Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, kan de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie tijdens de verzending niet worden gegarandeerd; wij raden u dan ook aan vertrouwelijke informatie uitsluitend per brief te verzenden.

 • U kunt informatie opvragen over de gegevens die over u worden opgeslagen.
 • U kunt verzoeken om rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking (blokkering) van uw persoonsgegevens, voor zover dit wettelijk is toegestaan en mogelijk is in het kader van een bestaande contractuele relatie
 • U hebt het recht om bij een toezichthoudende autoriteit in beroep te gaan. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de logistiek van Nunner is:
  Toine Kuijs
  Dataprotection@www.nunner.com


U hebt het recht om de gegevens die u ons op basis van een toestemming of een contract hebt verstrekt, over te dragen (gegevensoverdraagbaarheid).

 • Indien u ons toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze als waarop u de toestemming hebt verleend. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming tot aan de herroeping.
 • Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: Toine Kuijs

Voor de uitvoering van het contract is de activering van instructie-afhankelijke verwerkers meestal een must, zoals datacenterexploitanten, aanbieders van druk- of verzendingsdiensten of andere partijen die bij de uitvoering van het contract betrokken zijn.

Externe dienstverleners, die gegevens voor ons verwerken, worden zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn strikt contractueel verplicht. De dienstverleners werken volgens onze instructies, hetgeen wordt gewaarborgd door strikte contractuele voorschriften, door technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

Bovendien worden uw gegevens alleen doorgegeven indien u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven of op grond van een wettelijke bepaling.

Doorgifte aan derde landen buiten de EU/EER of aan een internationale organisatie vindt alleen plaats als er afdoende garanties zijn. Daartoe behoren de modelcontractbepalingen van de EU en een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Wij willen u de mogelijkheid geven om een weloverwogen beslissing te nemen voor of tegen het gebruik van cookies, tenzij deze niet strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. Onze mededeling inzake gegevensbescherming is bedoeld om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van het verzamelen en verwerken van gegevens, ook wanneer onze webpagina's cookies gebruiken, en dat u een dienovereenkomstig geïnformeerde beslissing kunt nemen.

Daarom informeren wij u hier over het soort en de omvang van het beoogde gebruik van cookies op onze webpagina's. Het gebruik van nunner-logistics.com is over het algemeen mogelijk zonder cookies, tenzij deze niet voor technische doeleinden dienen.

U kunt tracking door cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen of voorkomen dat cookies van derden worden opgeslagen. U kunt uw browserinstellingen als volgt wijzigen:

 

Wij raden u ook aan om de opgeslagen cookies regelmatig te controleren en te verwijderen, voor zover ze niet specifiek gewenst zijn.Wij gebruiken cookies die actief zijn vanaf het begin van uw bezoek aan onze website tot het einde van de desbetreffende browsersessie. Deze cookies worden automatisch ongeldig gemaakt en verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Deze cookies worden ook wel "sessiecookies" genoemd. Sessiecookies worden op de volgende gebieden gebruikt:

 • De cookie identificeert de gebruiker bij een bezoek aan de website voor de duur van de actieve sessie.
 • De cookie zorgt ervoor dat, zodra de taal is gekozen, deze wordt bewaard en toegepast voor de duur van de actieve sessie, en aan de gebruiker blijft worden verstrekt wanneer hij van pagina verandert.
 • De cookie dient voor de beveiliging van gegevens, en voorkomt dat gegevens en inhoud door derden worden gemanipuleerd, geraadpleegd en doorgegeven aan andere systemen.

 

NaamFunctieOpslagtijd
_pk_ses.15.dd94Slaat informatie over gebruikerssessies opzolang de sessie actief is, max 10 uur
_pk_id.15.dd94Identificeert gebruiker en volgt analytische gegevens (geanonimiseerd)13 maanden

Wij gebruiken de analysedienst Walnut Marketing op onze website. In kleine tekstbestanden (cookies) worden gegevens opgeslagen over de manier waarop u onze website gebruikt, waaronder uw IP-adres. Deze gegevens worden geanonimiseerd en door ons opgeslagen. Indien u niet akkoord wenst te gaan met de analyse van uw gebruik van onze website, kunt u te allen tijde uw browserinstellingen wijzigen om het gebruik van cookies te verhinderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat niet alle functies kunnen worden gebruikt.

nunner-logistics.com bevat Google Maps. Als u hiervoor toestemming geeft, wordt naast de loggegevens ook uw IP-adres doorgegeven aan Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Het relevante privacybeleid is te vinden op https://www.google.com/intl/en_policies/privacy/.

Op de site https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en&gl=en kunt u instellingen maken voor uw privacy.

Wij passen het privacybeleid aan gewijzigde functionaliteiten aan. Daarom raden wij u aan het privacybeleid te lezen wanneer u de nieuwe versie van nunner-logistics.com bezoekt

Bijgewerkt: May 24th, 2018

Solliciteer naar een baan bij Nunner

Offerte

Bij Nunner Logistics willen we u de best mogelijke waar voor uw geld ervaring geven. Vul dit formulier in om het proces te starten.