Number of hours: 40 hours

Planeamento de Chefes de Equipa - Helmond

Het gaat hier om een functie waarin maatwerk maatwerk wordt gevraagd. Als operations teamleider ben je verantwoordelijk voor het regisseren en bewaken van alle vervoersopdrachten voor klanten op zodanige wijze dat klanten tevreden zijn en medewerkers optimaal functioneren.

Leia mais >
Teamleader Serviço ao cliente - Drunen

Is verantwoordelijk voor de afdeling Customer Service. Begeleidt alle activiteiten die ervoor zorgen dat het administratieve logistieke proces zo zo goed mogelijk verloopt. Monitort de dagelijkse processen, proactief signaleren van mogelijke knelpunten en speelt hier vroegtijdig op in.

Leia mais >
Coordenador VAS - Drunen

De Coordinator Warehouse rapporteert aan de Teamleader VAS, draagt zorg voor de dagelijkse aansturing van de warehouse medewerkers en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Rekening houdend met de kwaliteits- en milieuaspecten die binnen de organisatie zijn geformuleerd.

Leia mais >
Contabilista GL - Helmond

De GL Accountant zorgt voor een goede inrichting van de grootboekadministratie en de bijbehorende processen. Hij stelt maand- kwartaal- en jaarverslagen op, adviseert de bedrijfsleiding bij financieel administratieve vraagstukken.

Leia mais >
Gestor de Operações de Armazém - 's-Heerenberg

O Gestor de Operações de Armazém é responsável pela gestão diária da equipa no nosso armazém em 's-Heerenberg. Treina e orienta os empregados no seu trabalho diário. Também supervisiona a gestão quotidiana do negócio. Tem em conta os aspectos de qualidade e ambientais que se aplicam dentro da organização.

Leia mais >
Arquivo

Candidate-se a um emprego na Nunner

Citação

Na Nunner Logistics queremos dar-lhe a melhor relação custo-benefício possível. Por favor, preencha este formulário para iniciar o processo.