Руководитель группы по обслуживанию клиентов - Дрюнен

Nunner Logistics is een internationaal opererende logistiek dienstverlener. Wij bieden toonaangevende logistieke oplossingen om het wereldwijde concurrentievermogen van klanten continu te verbeteren met respect voor mens en milieu.

Teamleader Customer Service

Doel van de functie?

Is verantwoordelijk voor de afdeling Customer Service. Begeleidt alle activiteiten die ervoor zorgen dat het administratieve logistieke proces zo goed mogelijk verloopt. Monitort de dagelijkse processen, proactief signaleren van mogelijke knelpunten en speelt hier vroegtijdig op in. Daarnaast is de Teamleader Customer Service verantwoordelijk voor een goede klantrelatie. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor de klant en de externe Control Tower en beantwoordt de vragen en behandeld de klachten van hen. De Teamleader Customer Service is klantgericht anticipeert direct op escalaties en neemt initiatief in verbetervoorstellen.

Hierbij rekening houdend met de kwaliteits- en milieuaspecten welke binnen de organisatie beleidsmatig zijn opgesteld.

Functiecontext

Functioneert in teamverband. De Teamleader Customer Service is de sparringpartner voor de klant bij projecten van de klant en speelt in op de behoeftes van de klant. De Teamleader Customer Service is de operationele spil tussen de klant en de interne organisatie van Nunner Logistics. Daarnaast is de Teamleader Customer Service meewerkend op de Customer Service afdeling.

Functioneert in teamverband voor gegeven aandachtsgebieden (Caroz, warehouse, vervoerders, etc.).

Resultaatgebieden

Beleid

 • Het (personeel)beleid naleven.

Leidinggeven

 • Begeleiden, coachen en aansturen van office medewerkers (2 FTE).
 • Leidinggeven gebeurt op een dusdanige manier dat klanttevredenheid bereikt wordt.

Implementeren, uitvoer geven aan

 • Gesprekspartner en sparringpartner voor de interne en externe klant;
 • Geeft input aan de klant voor het juist opzetten van de projecten van de klant;
 • Controleren / opvolgen van de (vooraf vastgestelde) processen en KPI’s;
 • Maatregelen nemen / plan van aanpak maken wanneer processen en KPI’s niet gehaald kunnen worden;
 • Monitoren van de dagelijkse processen, proactief signaleren van mogelijke knelpunten en hier vroegtijdig op inspelen;
 • Op een efficiënte en effectieve wijze plannen en indelen van werkzaamheden/personeel. Dit op een dusdanige manier dat de prioriteiten juist gesteld worden;
 • Verricht, onder andere, de volgende afdelingsinhoudelijke werkzaamheden:
  o Administreren van de in- en uitgaande zendingen;
  o Verwerken en gereedmaken van alle (vracht) documenten;
  o Begeleiden en aansturen van chauffeurs;
  o Communicatie tussen chauffeurs en de afdelingen planning en warehouse;
  o Performance / kwaliteitsmetingen warehouse;
  o Ondersteunende administratieve werkzaamheden voor het warehouse, verzorgt periodieke bedrijfsrapportages ten behoeve van de leiding
  o Bijhouden van de planning;
  o Rapporteren aan de Site Manager;
  o Het juist en tijdig plaatsen van de vrachtwagens aan de laadperrons;
  o Het aanleveren van de juiste vrachtbrieven en documenten aan de dock operators (EPT-ers) en chauffeurs;

Оценка работы веранд и дверей

 • Voert de werkzaamheden onder toezicht van de Site Manager;
 • Is verantwoordelijk voor eigen veiligheid en die van collega’s en houdt zich aan de daarvoor opgestelde instructies;
 • Verantwoordelijk voor en beheren van de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte werkzaamheden van het Customer Service team;
 • Verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een goede klantrelatie;
 • (mede)verantwoordelijk voor een goed verloop van de projecten van de klant;
 • Het houden van functionering- en beoordelingsgesprekken met medewerkers in het team;
 • Is verantwoordelijk voor het melden van onregelmatigheden afdelingen planning en schades.

Onderhouden

 • Onderhoudt relaties met Caroz, chauffeurs, agenten en externe dienstverleners
 • Onderhoudt contacten met Warehouse en andere onderdelen van de Control Tower

Контакты

 • Intern: eigen afdeling en Operations (teamleaders & coördinatoren).
 • Extern: branche- en beroepsgenoten, logistieke dienstverleners, Caroz en klanten.

Компетенции

Рабочее и рабочее место

 • HBO werk en denkniveau, bij voorkeur richting projectmanagement;
 • Bij voorkeur 5 relevante ervaring in een vergelijkbare functie in een warehouse omgeving;
 • Управление проектами
 • Leidinggevende capaciteiten kunnen ontwikkeld worden
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands en Engels en eventueel Duits;
 • Gedegen kennis van het MS office pakket en TMS/ ERP systemen;
 • In teamverband zelfstandig kunnen werken.

Kennisgebieden

 • Управление проектами
 • Customer Service
 • Accountmanagement
 • Kennis van goederenvervoer, begeleidende documentatie van lading;
 • Kennis van wettelijke regels rond het vervoer omtrent rijtijdenbesluiten in Europa en ladingvoorschriften;

Persoonscompetenties

 • Klantgericht
 • Communicatief
 • Stressbestendig
 • Analyserend
 • Initiatief nemen
 • Flexibiliteit
 • Nauwkeurigheid
 • Kwaliteitsgericht

Подать заявление о приеме на работу в Nunner

Котировка

В Nunner Logistics мы хотим предоставить вам наилучшее соотношение цены и качества. Пожалуйста, заполните эту форму, чтобы начать процесс.