Operações de Teamleader (planeamento) - Helmond

Nunner Logistics is een internationaal opererende logistiek dienstverlener. Wij bieden toonaangevende logistieke oplossingen om het wereldwijde concurrentievermogen van klanten continu te verbeteren met respect voor mens en milieu.

Teamleader Operations (planning)

Doel van de functie?

Het regisseren en bewaken van alle vervoersopdrachten voor klanten op zodanige wijze dat klanten tevreden zijn en medewerkers adequaat functioneren. Concreet betekent dit:

 • Het doen effectueren van opdrachten van klanten in vervoersopdrachten;
 • Totale vervoerstroom bewaken van de complete planningsafdeling;
 • Het verlenen van support aan de planners met behulp van 4ward en andere IT systemen;
 • Toezien op het juist administratief verwerken van vervoersopdrachten (begin t/m eind);
 • Verantwoordelijk voor de eindcontrole van het planningsproces zodat de facturatie zonder problemen verloopt;
 • Denkt actief mee in het procesmatig verbeteren van de operatie;
 • Begeleid medewerkers op een coachende manier.

Functiecontext

Is op het gebied van operations mede verantwoordelijk voor de algehele operationele procesgang binnen Nunner, waar het alle handelingen betreft inzake het verzorgen van vervoer voor klanten.

Resultaatgebieden

Beleid

 • Meedenken met sales inzake focusgebieden en tariefstelling
 • Business gerelateerde oplossingen voor vervoer
 • Beleid tav van klantcontact voor alle focusgebieden
 • Meedenken met carriermanagement inzake tariefstelling

Leidinggeven

 • Aan 1 subafdeling (squad), in totaal ongeveer 6 FTE

Implementeren, uitvoering geven aan

 • De Squadleader Operations geeft leiding aan de medewerkers en stuurt de werkzaamheden binnen het team van Operations Medewerkers aan;
 • Realiseert een effectieve en efficiënte productie en ontwikkeling van het team en draagt bij aan de samenwerking van het team met de ‘omgeving’, binnen en buiten de afdeling.
 • Plant en coördineert de werkzaamheden van het team en verzorgt de dagelijkse inzet van medewerkers: taaktoedeling, werkinstructie en toepassing van werkmethoden.
 • Verricht vakinhoudelijke werkzaamheden in geval van verzuim/ verlof van medewerkers.
 • Bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de productie, dienstverlening en informatievoorziening van het team en neemt zo nodig bijsturingsmaatregelen ter zake.
 • Levert informatie aan en verzorgt rapportages in het kader van de planning & control cyclus.
 • Vertegenwoordigt het team in overlegsituaties binnen en buiten de afdeling en draagt daarin tevens bij aan de besturing van de gehele afdeling.

Evalueren en verantwoordelijkheden

 • De Squadleader Operations draagt de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerkers op die betreffende afdeling;
 • Rapporteert aan de Site Director;
 • Beoordeelt en motiveert de Medewerker Operations;
 • Is coachend ten aanzien van de focus groepen en Medewerkers Operations.

Onderhouden

 • Onderhoudt relaties klanten (extern), vervoerders, regelgevers, logistiek dienstverleners etc.
 • Onderhoudt contacten met Crossdock, Loodsbalie, Sales, Carrier Management, Finance en Business Support.

Contacten

 • Intern: met Crossdock, Loodsbalie, Sales, Carrier Management, Business Support, Finance en Inkoop
 • Extern: branche- en beroepsgenoten, logistieke dienstverleners, vervoerders en klanten.

Algemeen
De Teamleader Operations realiseert zich dat de functie-inhoud in jaarlijks te houden evaluatie- en ontwikkelgesprekken geëvalueerd wordt en indien noodzakelijk per jaar bijgesteld worden.

Voor dat voor optimale uitoefening van de functie vanwege de voortschrijdende technologie en de veranderende omstandigheden in de omgeving van de onderneming het op peil houden en verbeteren van kennis noodzakelijk is. Bovendien beseft de Squadleader Operations dat deze gehouden is aan de naleving van de procedures, zoals deze gelden bij Nunner Logistics B.V.

Competências

Werk- en denkniveau

 • Afgeronde MBO opleiding management en leiderschap of een gelijkwaardige opleiding eventueel aangevuld met cursussen en heeft HBO denk- en werkniveau;
 • Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift in Nederlands, Duits en Engels, eventueel aangevuld met een extra taal is een pre;
 • Gedegen kennis van het MS Office pakket en TMS/ ERP systemen;
 • Kennis van goederenvervoer, begeleidende documentatie van lading en vrachtauto;
 • Kennis van wettelijke regels rond het vervoer omtrent rijtijdenbesluiten in Europa en ladingvoorschriften;
 • Geografische kennis van Europa;
 • In team verband zelfstandig kunnen werken.

Kennisgebieden

 • Transport/ plannerservaring, minimaal 7-10 jaar;
 • Verbetermanagement methodes;
 • Ervaring op het gebied van verpakkingen en shipping;
 • Kennis van wet- en regelgevingen algemeen en in het bijzonder rij- rusttijden en ADR.

Vaardigheden

 • Klantgerichtheid
 • Communicatie
 • Stressbestendig
 • Initiatief
 • Ondernemerschap
 • Leidinggeven
 • Coachen
 • Analyseren/ controleren

Candidate-se a um emprego na Nunner

Citação

Na Nunner Logistics queremos dar-lhe a melhor relação custo-benefício possível. Por favor, preencha este formulário para iniciar o processo.