Location: Drunen

Teamleader Customer Service - Drunen

Jest odpowiedzialny za obsługę klienta. Begeleidt alle activiteiten die ervoor zorgen dat het administratieve logistieke proces zo goed mogelijk verloopt. Monitoruje codzienne procesy, proaktywnie sygnalizuje ewentualne problemy i mówi o nich z wyprzedzeniem.

Czytaj dalej >
Kierownik ds. procesów biznesowych - Drunen

W ten sposób można uzyskać informacje o tym, że operacje magazynowe są prowadzone w oparciu o różne dziedziny: kontrolę zapasów, kontrolę procesów i obsługę klienta, dzięki czemu operacje magazynowe mogą być prowadzone w sposób skuteczny i wydajny. Business Process Manager zapewnia w ten sposób wsparcie dla umów o poziomie usług (SLA).

Czytaj dalej >
Kierownik budowy - Drunen

De Site Manager ondersteunt de Director Contract Logistics bij de dagelijkse besturing van de warehouse operatie in Drunen. Kierownik Budowy jest na wszystkich szczeblach kariery osobą odpowiedzialną za kontakty z pracownikami.

Czytaj dalej >
Kontroler jakości - Drunen

Is verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de goederen. Bij eventuele kwalitatieve fouten zullen deze op de procesmatige manier verwerkt worden.

Czytaj dalej >
Koordynator VAS - Drunen

Koordynator ds. magazynu współpracuje z Teamleaderem VAS, zapewnia wsparcie dla pracowników magazynu i zajmuje się ich codzienną pracą. Rekening houdend met de kwaliteits- en milieuaspecten die binnen de organisatie zijn geformuleerd.

Czytaj dalej >
Archiwum

Zgłoś się do pracy w Nunner

Zapytanie ofertowe

W firmie Nunner Logistics chcemy zapewnić Ci doświadczenie o jak najlepszym stosunku jakości do ceny. Proszę wypełnić ten formularz, aby rozpocząć proces.